Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 2
Cynghorydd Mrs June Stone 0
Cynghorydd Alan Collis 0
Cynghorydd Colin Elsbury 2
Cynghorydd Mike Adams 2
Cynghorydd Denver W.R. Preece 2
Cynghorydd Nigel Dix 1
Cynghorydd Carl John Cuss 1
Cynghorydd Mark Evans 2
Cynghorydd Julian Simmonds 0
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 1
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Adrian Hussey 2
Cynghorydd Bob Owen 1
Cynghorydd Jon Scriven 0
Cynghorydd D. Tudor Davies 2
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Tom Williams 1
Cynghorydd Robert Edward Chapman 1
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Ceri Wright 1
Cynghorydd Haydn Pritchard 1