Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 2
Cynghorydd Colin Elsbury 2
Cynghorydd Mike Adams 2
Cynghorydd Denver W.R. Preece 3
Cynghorydd Nigel Dix 3
Cynghorydd Carl John Cuss 3
Cynghorydd Mark Evans 3
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 2
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Adrian Hussey 3
Cynghorydd D. Tudor Davies 3
Cynghorydd John Eryl Roberts 3
Cynghorydd Robert Edward Chapman 2
Cynghorydd Shane Williams 3
Cynghorydd Ceri Wright 2
Cynghorydd Haydn Pritchard 3