Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, 4 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Kent 2
Cynghorydd Ms June Gale 2
Cynghorydd Alan Collis 3
Cynghorydd Colin Elsbury 3
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Denver W.R. Preece 2
Cynghorydd Mark Evans 3
Cynghorydd Julian Simmonds 1
Cynghorydd Ms Arianna Leonard 2
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Adrian Hussey 2
Cynghorydd Bob Owen 3
Cynghorydd Jon Scriven 1
Cynghorydd D. Tudor Davies 3
Cynghorydd John Eryl Roberts 3
Cynghorydd Tom Williams 2