Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Donna Cushing 2
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 2
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 2
Cynghorydd Adrian Hussey 2
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 0
Cynghorydd Bob Owen 2
Cynghorydd Andrew Whitcombe 2
Cynghorydd Walter Williams 2
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Colin Peter Mann 1
Cynghorydd Jill Winslade 2
Cynghorydd Shane Williams 2
Cynghorydd Greg Ead 2
Cynghorydd Amanda McConnell 2
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 2