Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Donna Cushing 1
Cynghorydd Walter Williams 1