Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol, 7 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Donna Cushing 1
Cynghorydd David Harse 1
Cynghorydd Jon Scriven 1
Cynghorydd Walter Williams 5
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd Jan Jones 1
Cynghorydd Teresa Heron 3
Cynghorydd Shane Williams 3