Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol, 5 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Mike Adams 1
Cynghorydd Julian Simmonds 2
Cynghorydd Mike Davies 4
Cynghorydd Walter Williams 2
Cynghorydd John Eryl Roberts 2
Cynghorydd Mrs Dianne Price 2
Cynghorydd Wynne David 1