Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 1
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 1
Cynghorydd James Emmanuel Fussell 0
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Colin Gordon 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 0
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd Mrs Dianne Price 0
Cynghorydd Jan Jones 1
Cynghorydd Robert Edward Chapman 0
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 1
Cynghorydd Teresa Heron 0
Cynghorydd Shane Williams 1
Cynghorydd Haydn Pritchard 1
Cynghorydd Mrs Eluned Stenner 0