Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol, <1%> cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Patricia Cook 1
Cynghorydd Denver W.R. Preece 1
Cynghorydd Judith Ann Pritchard 1
Cynghorydd Ann Gair 1
Cynghorydd Leeroy Jeremiah 1
Cynghorydd Walter Williams 1
Cynghorydd John Eryl Roberts 1
Cynghorydd John Taylor 1
Cynghorydd Janine Reed 1
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 1
Cynghorydd Teresa Heron 1
Cynghorydd Jo Rao 1
Cynghorydd Gary Enright 0
Cynghorydd Dawn Ingram-Jones 1
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 1