Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Caerffili, 2 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 1
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 2
Cynghorydd Brenda Miles 2
Cynghorydd Andrew Whitcombe 2
Cynghorydd John Taylor 2
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 2