Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Addysg, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 3
Cynghorydd Mrs Teresa Parry 3
Cynghorydd Colin Gordon 3
Cynghorydd Mrs Lisa Phipps 3
Cynghorydd Andrew Farina-Childs 3
Cynghorydd Ann Gair 2
Cynghorydd Brenda Miles 2
Cynghorydd John Eryl Roberts 3
Cynghorydd Charlotte Bishop 3
Cynghorydd Jill Winslade 3
Cynghorydd Marina Chacon-Dawson 3
Cynghorydd Kristian Woodland 3
Cynghorydd Mansel Powell 3
Cynghorydd Jo Rao 1
Cynghorydd Anne Broughton-Pettit 2
Cynghorydd Martyn Paul James 2