Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd James Pritchard

Ystadegau mynychu Cynghorydd James Pritchard
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd James Pritchard
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
14/12/2022, 13:00 Cabinet ,14/12/2022, 13:00 Yn Mynychu
18/01/2023, 13:00 Cabinet ,18/01/2023, 13:00 Yn Mynychu
25/01/2023, 13:00 Cabinet ,25/01/2023, 13:00 Yn Mynychu
22/02/2023, 13:00 Cabinet ,22/02/2023, 13:00 Yn Mynychu
08/03/2023, 13:00 Cabinet ,08/03/2023, 13:00 Yn Mynychu
22/03/2023, 13:00 Cabinet ,22/03/2023, 13:00 Yn Mynychu
05/04/2023, 13:00 Cabinet ,05/04/2023, 13:00 Yn Mynychu
19/04/2023, 13:00 Cabinet ,19/04/2023, 13:00 Disgwyliedig
30/01/2023, 09:30 Cabinet ar y Cyd Cytundeb Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,30/01/2023, 09:30 Disgwyliedig
27/03/2023, 09:30 Cabinet ar y Cyd Cytundeb Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,27/03/2023, 09:30 Disgwyliedig
22/05/2023, 09:30 Cabinet ar y Cyd Cytundeb Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,22/05/2023, 09:30 Disgwyliedig
25/01/2023, 13:30 Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon ,25/01/2023, 13:30 Yn Mynychu
25/01/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,25/01/2023, 17:00 Yn Mynychu
27/03/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,27/03/2023, 17:00 Yn Mynychu
17/01/2023, 17:00 Cyngor ,17/01/2023, 17:00 Yn Mynychu
23/02/2023, 17:00 Cyngor ,23/02/2023, 17:00 Yn Mynychu
15/03/2023, 17:00 Cyngor ,15/03/2023, 17:00 Yn Mynychu
19/04/2023, 17:00 Cyngor ,19/04/2023, 17:00 Disgwyliedig
11/05/2023, 17:30 Cyngor ,11/05/2023, 17:30 Yn Mynychu
23/05/2023, 17:00 Cyngor ,23/05/2023, 17:00 Yn Mynychu
25/01/2023, 13:30 Hysbysiad Penderfyniad y Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr ,25/01/2023, 13:30 Disgwyliedig
14/12/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,14/12/2022, 13:00 Disgwyliedig
18/01/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,18/01/2023, 13:00 Disgwyliedig
25/01/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,25/01/2023, 13:00 Disgwyliedig
22/02/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,22/02/2023, 13:00 Disgwyliedig
08/03/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,08/03/2023, 13:00 Disgwyliedig
22/03/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,22/03/2023, 13:00 Disgwyliedig
05/04/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,05/04/2023, 13:00 Disgwyliedig
19/04/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,19/04/2023, 13:00 Disgwyliedig
17/01/2023, 10:30 Pwyllgor Cabinet Hawliau'r Tramwy ,17/01/2023, 10:30 Disgwyliedig