Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Mrs Eluned Stenner

Ystadegau mynychu Cynghorydd Mrs Eluned Stenner
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 20   95%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Mrs Eluned Stenner
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
17/01/2024, 13:00 Cabinet ,17/01/2024, 13:00 Yn Mynychu
21/02/2024, 13:00 Cabinet ,21/02/2024, 13:00 Yn Mynychu
27/02/2024, 10:00 Cabinet ,27/02/2024, 10:00 Yn Mynychu
06/03/2024, 13:00 Cabinet ,06/03/2024, 13:00 Yn Mynychu
20/03/2024, 13:00 Cabinet ,20/03/2024, 13:00 Yn Mynychu
03/04/2024, 13:00 Cabinet ,03/04/2024, 13:00 Yn Mynychu
01/05/2024, 13:00 Cabinet ,01/05/2024, 13:00 Yn Mynychu
05/06/2024, 13:00 Cabinet ,05/06/2024, 13:00 Yn Mynychu
17/01/2024, 15:00 Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon ,17/01/2024, 15:00 Yn Mynychu
27/02/2024, 17:00 Cyngor ,27/02/2024, 17:00 Yn Mynychu
27/03/2024, 17:00 Cyngor ,27/03/2024, 17:00 Yn Mynychu
18/04/2024, 17:00 Cyngor ,18/04/2024, 17:00 Yn Mynychu
09/05/2024, 17:30 Cyngor ,09/05/2024, 17:30 Yn Mynychu
17/01/2024, 14:30 Hysbysiad Penderfyniad y Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr ,17/01/2024, 14:30 Disgwyliedig
17/01/2024, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,17/01/2024, 13:00 Disgwyliedig
21/02/2024, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,21/02/2024, 13:00 Disgwyliedig
27/02/2024, 10:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,27/02/2024, 10:00 Disgwyliedig
06/03/2024, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,06/03/2024, 13:00 Disgwyliedig
20/03/2024, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,20/03/2024, 13:00 Disgwyliedig
03/04/2024, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,03/04/2024, 13:00 Disgwyliedig
01/05/2024, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,01/05/2024, 13:00 Disgwyliedig
05/06/2024, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,05/06/2024, 13:00 Disgwyliedig
29/02/2024, 14:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,29/02/2024, 14:00 Yn Mynychu
28/03/2024, 14:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,28/03/2024, 14:00 Yn Mynychu
11/04/2024, 10:30 Pwyllgor Apwyntiadau ,11/04/2024, 10:30 Yn Mynychu
06/02/2024, 10:30 Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,06/02/2024, 10:30 Cafwyd Ymddiheuriad
15/02/2024, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,15/02/2024, 14:00 Yn Mynychu
16/04/2024, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,16/04/2024, 14:00 Yn Mynychu
01/05/2024, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,01/05/2024, 10:00 Yn Mynychu
04/06/2024, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,04/06/2024, 14:00 Yn Mynychu
29/01/2024, 17:00 Pwyllgor Trethdalwyr Annomestig ,29/01/2024, 17:00 Disgwyliedig