Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Mrs Eluned Stenner

Ystadegau mynychu Cynghorydd Mrs Eluned Stenner
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   81%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   19%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Mrs Eluned Stenner
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
05/04/2023, 13:00 Cabinet ,05/04/2023, 13:00 Yn Mynychu
19/04/2023, 13:00 Cabinet ,19/04/2023, 13:00 Disgwyliedig
14/06/2023, 13:00 Cabinet ,14/06/2023, 13:00 Yn Mynychu
28/06/2023, 13:00 Cabinet ,28/06/2023, 13:00 Yn Mynychu
12/07/2023, 13:00 Cabinet ,12/07/2023, 13:00 Cafwyd Ymddiheuriad
26/07/2023, 13:00 Cabinet ,26/07/2023, 13:00 Yn Mynychu
20/09/2023, 13:00 Cabinet ,20/09/2023, 13:00 Yn Mynychu
28/06/2023, 13:30 Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon ,28/06/2023, 13:30 Disgwyliedig
20/07/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,20/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
19/04/2023, 17:00 Cyngor ,19/04/2023, 17:00 Disgwyliedig
11/05/2023, 17:30 Cyngor ,11/05/2023, 17:30 Cafwyd Ymddiheuriad
23/05/2023, 17:00 Cyngor ,23/05/2023, 17:00 Yn Mynychu
04/07/2023, 17:00 Cyngor ,04/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
28/06/2023, 13:30 Hysbysiad Penderfyniad y Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr ,28/06/2023, 13:30 Disgwyliedig
05/04/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,05/04/2023, 13:00 Disgwyliedig
19/04/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,19/04/2023, 13:00 Disgwyliedig
14/06/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,14/06/2023, 13:00 Disgwyliedig
28/06/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,28/06/2023, 13:00 Disgwyliedig
12/07/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,12/07/2023, 13:00 Disgwyliedig
26/07/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,26/07/2023, 13:00 Disgwyliedig
20/09/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,20/09/2023, 13:00 Yn Mynychu
08/06/2023, 12:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,08/06/2023, 12:30 Yn Mynychu
25/07/2023, 10:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,25/07/2023, 10:30 Cafwyd Ymddiheuriad
06/04/2023, 11:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,06/04/2023, 11:00 Yn Mynychu
25/04/2023, 10:30 Pwyllgor Apwyntiadau ,25/04/2023, 10:30 Yn Mynychu
18/05/2023, 11:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,18/05/2023, 11:00 Yn Mynychu
27/07/2023, 09:30 Pwyllgor Apwyntiadau ,27/07/2023, 09:30 Yn Mynychu
08/06/2023, 10:30 Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,08/06/2023, 10:30 Yn Mynychu
18/04/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,18/04/2023, 14:00 Yn Mynychu
11/07/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,11/07/2023, 14:00 Yn Mynychu
12/09/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/09/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad