Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Mrs Christine Forehead

Ystadegau mynychu Cynghorydd Mrs Christine Forehead
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   33%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Mrs Christine Forehead
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
03/09/2020 Cyngor ,03/09/2020 Yn Mynychu
10/09/2020 Cyngor ,10/09/2020 Yn Mynychu
06/10/2020 Cyngor ,06/10/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
15/09/2020 Grŵp Arweinyddiaeth Craffu ,15/09/2020 Disgwyliedig
29/09/2020 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,29/09/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
17/09/2020 Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio ,17/09/2020 Yn Mynychu
13/10/2020 Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio ,13/10/2020 Yn Mynychu