Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Anne Broughton-Pettit

Ystadegau mynychu Cynghorydd Anne Broughton-Pettit
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   57%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   43%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Anne Broughton-Pettit
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
28/06/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,28/06/2023, 17:00 Yn Mynychu
20/07/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,20/07/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
26/10/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,26/10/2023, 17:00 Yn Mynychu
04/07/2023, 17:00 Cyngor ,04/07/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
27/09/2023, 17:00 Cyngor ,27/09/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
29/11/2023, 17:00 Cyngor ,29/11/2023, 17:00 Yn Mynychu
20/06/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,20/06/2023, 17:30 Yn Mynychu
12/09/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol ,12/09/2023, 17:30 Cafwyd Ymddiheuriad
17/10/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol ,17/10/2023, 17:30 Yn Mynychu
28/11/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol ,28/11/2023, 17:30 Yn Mynychu
11/07/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol ,11/07/2023, 17:30 Yn Mynychu
11/07/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,11/07/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/09/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/09/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
07/11/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,07/11/2023, 14:00 Yn Mynychu