Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Amanda McConnell

Ystadegau mynychu Cynghorydd Amanda McConnell
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Amanda McConnell
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
26/10/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,26/10/2023, 17:00 Yn Mynychu
15/01/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,15/01/2024, 17:00 Yn Mynychu
23/01/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,23/01/2024, 17:00 Yn Mynychu
27/09/2023, 17:00 Cyngor ,27/09/2023, 17:00 Yn Mynychu
29/11/2023, 17:00 Cyngor ,29/11/2023, 17:00 Yn Mynychu
20/11/2023, 18:00 Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol ,20/11/2023, 18:00 Yn Mynychu
16/10/2023, 14:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,16/10/2023, 14:00 Disgwyliedig
26/09/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio ,26/09/2023, 17:30 Yn Mynychu
07/11/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio ,07/11/2023, 17:30 Yn Mynychu
09/01/2024, 17:30 Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio ,09/01/2024, 17:30 Yn Mynychu
20/02/2024, 17:30 Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio ,20/02/2024, 17:30 Yn Mynychu
19/09/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,19/09/2023, 17:30 Yn Mynychu
31/10/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,31/10/2023, 17:30 Yn Mynychu
21/11/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,21/11/2023, 17:30 Yn Mynychu
12/12/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,12/12/2023, 17:30 Yn Mynychu
13/02/2024, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,13/02/2024, 17:30 Yn Mynychu
20/09/2023, 17:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,20/09/2023, 17:00 Yn Mynychu
22/11/2023, 17:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,22/11/2023, 17:00 Yn Mynychu
29/01/2024, 17:00 Pwyllgor Trethdalwyr Annomestig ,29/01/2024, 17:00 Disgwyliedig