Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Jo Rao

Ystadegau mynychu Cynghorydd Jo Rao
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   23%
Cafwyd Ymddiheuriad:10   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):10   77%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Jo Rao
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
10/11/2022, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,10/11/2022, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
25/01/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,25/01/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
28/02/2023, 17:30 Cyd-bwyllgor Craffu ,28/02/2023, 17:30 Cafwyd Ymddiheuriad
27/03/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,27/03/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
24/11/2022, 17:00 Cyngor ,24/11/2022, 17:00 Yn Mynychu
17/01/2023, 17:00 Cyngor ,17/01/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/02/2023, 17:00 Cyngor ,23/02/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/03/2023, 17:00 Cyngor ,15/03/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/11/2022, 17:00 Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol ,21/11/2022, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/03/2023, 17:00 Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol ,09/03/2023, 17:00 Yn Mynychu
19/10/2022, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,19/10/2022, 17:30 Cafwyd Ymddiheuriad
14/02/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,14/02/2023, 17:30 Cafwyd Ymddiheuriad
28/03/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,28/03/2023, 17:30 Yn Mynychu