Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Shane Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Shane Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 26   96%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   4%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Shane Williams
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
28/06/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,28/06/2023, 17:00 Yn Mynychu
20/07/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,20/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
26/10/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,26/10/2023, 17:00 Yn Mynychu
29/11/2023, 14:00 Cydbwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent ,29/11/2023, 14:00 Disgwyliedig
04/07/2023, 17:00 Cyngor ,04/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
27/09/2023, 17:00 Cyngor ,27/09/2023, 17:00 Yn Mynychu
29/11/2023, 17:00 Cyngor ,29/11/2023, 17:00 Yn Mynychu
25/07/2023, 10:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,25/07/2023, 10:30 Yn Mynychu
30/11/2023, 12:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,30/11/2023, 12:30 Yn Mynychu
15/06/2023, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,15/06/2023, 10:00 Yn Mynychu
26/10/2023, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,26/10/2023, 10:00 Yn Mynychu
20/07/2023, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,20/07/2023, 10:00 Yn Mynychu
09/08/2023, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,09/08/2023, 10:00 Yn Mynychu
26/09/2023, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,26/09/2023, 10:00 Yn Mynychu
03/10/2023, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,03/10/2023, 10:00 Disgwyliedig
19/09/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,19/09/2023, 17:30 Yn Mynychu
31/10/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,31/10/2023, 17:30 Yn Mynychu
21/11/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,21/11/2023, 17:30 Yn Mynychu
18/07/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio ,18/07/2023, 17:30 Yn Mynychu
13/06/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd ,13/06/2023, 17:30 Yn Mynychu
19/07/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd ,19/07/2023, 17:30 Yn Mynychu
14/06/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/06/2023, 17:00 Yn Mynychu
09/07/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/07/2023, 17:00 Disgwyliedig
12/07/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
16/08/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/08/2023, 17:00 Yn Mynychu
13/09/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/09/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
11/10/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/10/2023, 17:00 Yn Mynychu
08/11/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/11/2023, 17:00 Yn Mynychu
30/11/2023, 10:30 Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,30/11/2023, 10:30 Yn Mynychu
31/07/2023, 14:00 Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,31/07/2023, 14:00 Disgwyliedig
31/07/2023, 15:00 Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,31/07/2023, 15:00 Yn Mynychu