Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Shane Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Shane Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 24   96%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   4%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Shane Williams
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
28/06/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,28/06/2023, 17:00 Yn bresennol
20/07/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,20/07/2023, 17:00 Yn bresennol
07/06/2023, 15:00 Cydbwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent ,07/06/2023, 15:00 Disgwyliedig
19/04/2023, 17:00 Cyngor ,19/04/2023, 17:00 Disgwyliedig
11/05/2023, 17:30 Cyngor ,11/05/2023, 17:30 Yn bresennol
23/05/2023, 17:00 Cyngor ,23/05/2023, 17:00 Yn bresennol
04/07/2023, 17:00 Cyngor ,04/07/2023, 17:00 Yn bresennol
08/06/2023, 12:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,08/06/2023, 12:30 Yn bresennol
25/07/2023, 10:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,25/07/2023, 10:30 Yn bresennol
27/04/2023, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,27/04/2023, 10:00 Yn bresennol
25/05/2023, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,25/05/2023, 10:00 Yn bresennol
15/06/2023, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,15/06/2023, 10:00 Yn bresennol
20/07/2023, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,20/07/2023, 10:00 Yn bresennol
09/08/2023, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,09/08/2023, 10:00 Yn bresennol
19/09/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,19/09/2023, 17:30 Yn bresennol
18/07/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio ,18/07/2023, 17:30 Yn bresennol
02/05/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd ,02/05/2023, 17:30 Yn bresennol
13/06/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd ,13/06/2023, 17:30 Yn bresennol
19/07/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd ,19/07/2023, 17:30 Yn bresennol
12/04/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/04/2023, 17:00 Yn bresennol
17/05/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/05/2023, 17:00 Yn bresennol
14/06/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/06/2023, 17:00 Yn bresennol
09/07/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/07/2023, 17:00 Disgwyliedig
12/07/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/07/2023, 17:00 Yn bresennol
16/08/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/08/2023, 17:00 Yn bresennol
13/09/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/09/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/06/2023, 10:30 Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,08/06/2023, 10:30 Yn bresennol
31/07/2023, 14:00 Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,31/07/2023, 14:00 Disgwyliedig
31/07/2023, 15:00 Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,31/07/2023, 15:00 Yn bresennol