Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Teresa Heron

Ystadegau mynychu Cynghorydd Teresa Heron
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Teresa Heron
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
28/06/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,28/06/2023, 17:00 Yn Mynychu
20/07/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,20/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
19/04/2023, 17:00 Cyngor ,19/04/2023, 17:00 Disgwyliedig
11/05/2023, 17:30 Cyngor ,11/05/2023, 17:30 Yn Mynychu
23/05/2023, 17:00 Cyngor ,23/05/2023, 17:00 Yn Mynychu
04/07/2023, 17:00 Cyngor ,04/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
03/04/2023, 18:00 Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol ,03/04/2023, 18:00 Disgwyliedig
24/07/2023, 18:00 Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol ,24/07/2023, 18:00 Disgwyliedig
25/07/2023, 10:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,25/07/2023, 10:30 Yn Mynychu
27/04/2023, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,27/04/2023, 10:00 Yn Mynychu
25/05/2023, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,25/05/2023, 10:00 Yn Mynychu
06/07/2023, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,06/07/2023, 10:00 Yn Mynychu
09/08/2023, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,09/08/2023, 10:00 Yn Mynychu
12/09/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol ,12/09/2023, 17:30 Yn Mynychu
19/09/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,19/09/2023, 17:30 Yn Mynychu
18/04/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol ,18/04/2023, 17:30 Yn Mynychu
30/05/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol ,30/05/2023, 17:30 Yn Mynychu
11/07/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol ,11/07/2023, 17:30 Yn Mynychu
31/07/2023, 14:00 Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,31/07/2023, 14:00 Disgwyliedig
31/07/2023, 15:00 Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,31/07/2023, 15:00 Yn Mynychu