Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd John Taylor

Ystadegau mynychu Cynghorydd John Taylor
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   76%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   24%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd John Taylor
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
15/01/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,15/01/2024, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/01/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,23/01/2024, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
26/02/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,26/02/2024, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
27/02/2024, 17:00 Cyngor ,27/02/2024, 17:00 Yn Mynychu
27/03/2024, 17:00 Cyngor ,27/03/2024, 17:00 Yn Mynychu
18/04/2024, 17:00 Cyngor ,18/04/2024, 17:00 Yn Mynychu
09/05/2024, 17:30 Cyngor ,09/05/2024, 17:30 Yn Mynychu
05/03/2024, 15:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Caerffili ,05/03/2024, 15:00 Yn Mynychu
05/06/2024, 13:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Caerffili ,05/06/2024, 13:00 Yn Mynychu
29/02/2024, 14:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,29/02/2024, 14:00 Yn Mynychu
28/03/2024, 14:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,28/03/2024, 14:00 Yn Mynychu
11/04/2024, 10:30 Pwyllgor Apwyntiadau ,11/04/2024, 10:30 Yn Mynychu
10/01/2024, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,10/01/2024, 17:00 Yn Mynychu
07/02/2024, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/02/2024, 17:00 Yn Mynychu
06/03/2024, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/03/2024, 17:00 Yn Mynychu
10/04/2024, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,10/04/2024, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/05/2024, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,15/05/2024, 17:00 Yn Mynychu
12/06/2024, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/06/2024, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
25/01/2024, 14:00 Pwyllgor Iawndal Pensiynau ,25/01/2024, 14:00 Yn bresennol fel dirprwy
15/02/2024, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,15/02/2024, 14:00 Yn Mynychu
16/04/2024, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,16/04/2024, 14:00 Yn Mynychu
01/05/2024, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,01/05/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
04/06/2024, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,04/06/2024, 14:00 Yn Mynychu
19/01/2024, 10:00 Pwyllgor Safonau ,19/01/2024, 10:00 Yn Mynychu
23/02/2024, 10:00 Pwyllgor Safonau ,23/02/2024, 10:00 Yn Mynychu