Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Walter Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Walter Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   94%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Walter Williams
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
15/01/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,15/01/2024, 17:00 Yn Mynychu
23/01/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,23/01/2024, 17:00 Yn Mynychu
26/02/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,26/02/2024, 17:00 Yn Mynychu
27/02/2024, 17:00 Cyngor ,27/02/2024, 17:00 Yn Mynychu
27/03/2024, 17:00 Cyngor ,27/03/2024, 17:00 Yn Mynychu
18/04/2024, 17:00 Cyngor ,18/04/2024, 17:00 Yn Mynychu
09/05/2024, 17:30 Cyngor ,09/05/2024, 17:30 Yn Mynychu
29/02/2024, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,29/02/2024, 10:00 Yn Mynychu
21/03/2024, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,21/03/2024, 10:00 Yn Mynychu
08/04/2024, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,08/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
25/04/2024, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,25/04/2024, 10:00 Yn Mynychu
22/01/2024, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,22/01/2024, 10:00 Yn Mynychu
05/03/2024, 09:30 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,05/03/2024, 09:30 Yn Mynychu
15/03/2024, 09:30 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,15/03/2024, 09:30 Disgwyliedig
25/03/2024, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,25/03/2024, 10:00 Disgwyliedig
12/04/2024, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,12/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
09/01/2024, 17:30 Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio ,09/01/2024, 17:30 Yn Mynychu
20/02/2024, 17:30 Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio ,20/02/2024, 17:30 Yn Mynychu
14/05/2024, 17:30 Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio ,14/05/2024, 17:30 Cafwyd Ymddiheuriad
06/02/2024, 10:30 Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,06/02/2024, 10:30 Yn Mynychu
25/01/2024, 14:00 Pwyllgor Iawndal Pensiynau ,25/01/2024, 14:00 Yn Mynychu
22/04/2024, 10:00 Pwyllgor Iawndal Pensiynau ,22/04/2024, 10:00 Yn Mynychu