Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Andrew Whitcombe

Ystadegau mynychu Cynghorydd Andrew Whitcombe
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:24
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   75%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   25%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Andrew Whitcombe
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
07/12/2023, 10:00 Cyd-bwyllgor Corfforaethol (CJC) Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu ,07/12/2023, 10:00 Disgwyliedig
07/03/2024, 10:00 Cyd-bwyllgor Corfforaethol (CJC) Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu ,07/03/2024, 10:00 Disgwyliedig
15/01/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,15/01/2024, 17:00 Yn Mynychu
23/01/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,23/01/2024, 17:00 Yn Mynychu
26/02/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,26/02/2024, 17:00 Yn Mynychu
29/11/2023, 17:00 Cyngor ,29/11/2023, 17:00 Yn Mynychu
27/02/2024, 17:00 Cyngor ,27/02/2024, 17:00 Yn Mynychu
27/03/2024, 17:00 Cyngor ,27/03/2024, 17:00 Yn Mynychu
18/04/2024, 17:00 Cyngor ,18/04/2024, 17:00 Yn Mynychu
09/05/2024, 17:30 Cyngor ,09/05/2024, 17:30 Yn Mynychu
06/12/2023, 15:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Caerffili ,06/12/2023, 15:00 Yn Mynychu
05/03/2024, 15:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Caerffili ,05/03/2024, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
30/11/2023, 17:00 Gweithgor Cangen Crymlyn - Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ,30/11/2023, 17:00 Yn Mynychu
15/02/2024, 17:00 Gweithgor Cangen Crymlyn - Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ,15/02/2024, 17:00 Yn Mynychu
29/02/2024, 14:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,29/02/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/12/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,12/12/2023, 17:30 Yn Mynychu
13/02/2024, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,13/02/2024, 17:30 Yn Mynychu
26/03/2024, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,26/03/2024, 17:30 Yn Mynychu
30/04/2024, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd ,30/04/2024, 17:30 Yn Mynychu
13/12/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/12/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
10/01/2024, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,10/01/2024, 17:00 Yn Mynychu
07/02/2024, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/02/2024, 17:00 Yn Mynychu
06/03/2024, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/03/2024, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
10/04/2024, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,10/04/2024, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/05/2024, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,15/05/2024, 17:00 Yn Mynychu
13/03/2024, 17:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,13/03/2024, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad