Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Carol Andrews

Ystadegau mynychu Cynghorydd Carol Andrews
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   77%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   23%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Carol Andrews
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
05/10/2022, 13:00 Cabinet ,05/10/2022, 13:00 Cafwyd Ymddiheuriad
19/10/2022, 13:00 Cabinet ,19/10/2022, 13:00 Disgwyliedig
16/11/2022, 13:00 Cabinet ,16/11/2022, 13:00 Yn bresennol
30/11/2022, 13:00 Cabinet ,30/11/2022, 13:00 Disgwyliedig
14/12/2022, 13:00 Cabinet ,14/12/2022, 13:00 Yn bresennol
18/01/2023, 13:00 Cabinet ,18/01/2023, 13:00 Cafwyd Ymddiheuriad
25/01/2023, 13:00 Cabinet ,25/01/2023, 13:00 Yn bresennol
22/02/2023, 13:00 Cabinet ,22/02/2023, 13:00 Yn bresennol
08/03/2023, 13:00 Cabinet ,08/03/2023, 13:00 Cafwyd Ymddiheuriad
22/03/2023, 13:00 Cabinet ,22/03/2023, 13:00 Disgwyliedig
25/01/2023, 13:30 Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon ,25/01/2023, 13:30 Yn bresennol
25/01/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,25/01/2023, 17:00 Disgwyliedig
29/09/2022, 17:00 Cyngor ,29/09/2022, 17:00 Yn bresennol
04/10/2022, 17:00 Cyngor ,04/10/2022, 17:00 Yn bresennol
24/11/2022, 17:00 Cyngor ,24/11/2022, 17:00 Yn bresennol
17/01/2023, 17:00 Cyngor ,17/01/2023, 17:00 Yn bresennol
23/02/2023, 17:00 Cyngor ,23/02/2023, 17:00 Yn bresennol
15/03/2023, 17:00 Cyngor ,15/03/2023, 17:00 Disgwyliedig
25/01/2023, 13:30 Hysbysiad Penderfyniad y Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr ,25/01/2023, 13:30 Disgwyliedig
05/10/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,05/10/2022, 13:00 Disgwyliedig
19/10/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,19/10/2022, 13:00 Disgwyliedig
16/11/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,16/11/2022, 13:00 Disgwyliedig
30/11/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,30/11/2022, 13:00 Disgwyliedig
14/12/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,14/12/2022, 13:00 Disgwyliedig
18/01/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,18/01/2023, 13:00 Disgwyliedig
25/01/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,25/01/2023, 13:00 Disgwyliedig
22/02/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,22/02/2023, 13:00 Disgwyliedig
08/03/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,08/03/2023, 13:00 Disgwyliedig