Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Carol Andrews

Ystadegau mynychu Cynghorydd Carol Andrews
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Carol Andrews
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
13/05/2021, 17:00 Cyngor ,13/05/2021, 17:00 Yn bresennol
01/06/2021, 17:00 Cyngor ,01/06/2021, 17:00 Yn bresennol
13/07/2021, 17:00 Cyngor ,13/07/2021, 17:00 Yn bresennol
27/07/2021, 17:00 Cyngor ,27/07/2021, 17:00 Yn bresennol
05/10/2021, 17:00 Cyngor ,05/10/2021, 17:00 Yn bresennol
14/10/2021, 17:00 Cyngor ,14/10/2021, 17:00 Yn bresennol
21/07/2021, 18:00 Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol ,21/07/2021, 18:00 Disgwyliedig
21/07/2021, 17:00 Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol ,21/07/2021, 17:00 Yn bresennol
17/05/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,17/05/2021, 17:30 Yn bresennol
29/06/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,29/06/2021, 17:30 Yn bresennol
21/09/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,21/09/2021, 17:30 Yn bresennol
19/05/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/05/2021, 17:00 Yn bresennol
16/06/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/06/2021, 17:00 Yn bresennol
14/07/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/07/2021, 17:00 Yn bresennol
11/08/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/08/2021, 17:00 Yn bresennol
08/09/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/09/2021, 17:00 Yn bresennol
13/10/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/10/2021, 17:00 Yn bresennol