Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Carol Andrews

Ystadegau mynychu Cynghorydd Carol Andrews
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   90%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   10%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Carol Andrews
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
21/10/2021, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,21/10/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/07/2021, 17:00 Cyngor ,13/07/2021, 17:00 Yn bresennol
27/07/2021, 17:00 Cyngor ,27/07/2021, 17:00 Yn bresennol
05/10/2021, 17:00 Cyngor ,05/10/2021, 17:00 Yn bresennol
14/10/2021, 17:00 Cyngor ,14/10/2021, 17:00 Yn bresennol
16/11/2021, 17:00 Cyngor ,16/11/2021, 17:00 Yn bresennol
21/07/2021, 18:00 Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol ,21/07/2021, 18:00 Disgwyliedig
24/11/2021, 18:00 Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol ,24/11/2021, 18:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/07/2021, 17:00 Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol ,21/07/2021, 17:00 Yn bresennol
18/11/2021, 17:00 Panel Grantiau i'r Sector Gwirfoddol ,18/11/2021, 17:00 Yn bresennol
29/06/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,29/06/2021, 17:30 Yn bresennol
21/09/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,21/09/2021, 17:30 Yn bresennol
02/11/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,02/11/2021, 17:30 Yn bresennol
02/12/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,02/12/2021, 17:30 Yn bresennol
16/06/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/06/2021, 17:00 Yn bresennol
14/07/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/07/2021, 17:00 Yn bresennol
11/08/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/08/2021, 17:00 Yn bresennol
08/09/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/09/2021, 17:00 Yn bresennol
13/10/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/10/2021, 17:00 Yn bresennol
03/11/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,03/11/2021, 17:00 Yn bresennol
10/11/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,10/11/2021, 17:00 Yn bresennol
22/11/2021, 17:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,22/11/2021, 17:00 Yn bresennol