Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd David Harse

Ystadegau mynychu Cynghorydd David Harse
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   93%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd David Harse
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
15/01/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,15/01/2024, 17:00 Yn Mynychu
23/01/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,23/01/2024, 17:00 Yn Mynychu
26/02/2024, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,26/02/2024, 17:00 Yn Mynychu
27/02/2024, 17:00 Cyngor ,27/02/2024, 17:00 Yn Mynychu
27/03/2024, 17:00 Cyngor ,27/03/2024, 17:00 Yn Mynychu
18/04/2024, 17:00 Cyngor ,18/04/2024, 17:00 Yn Mynychu
09/05/2024, 17:30 Cyngor ,09/05/2024, 17:30 Yn Mynychu
25/04/2024, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,25/04/2024, 10:00 Yn Mynychu
23/05/2024, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,23/05/2024, 10:00 Yn Mynychu
05/03/2024, 09:30 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,05/03/2024, 09:30 Yn Mynychu
11/06/2024, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,11/06/2024, 10:00 Yn Mynychu
09/01/2024, 17:30 Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio ,09/01/2024, 17:30 Yn Mynychu
20/02/2024, 17:30 Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio ,20/02/2024, 17:30 Yn Mynychu
14/05/2024, 17:30 Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio ,14/05/2024, 17:30 Cafwyd Ymddiheuriad