Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Sean Morgan

Ystadegau mynychu Cynghorydd Sean Morgan
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Sean Morgan
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
15/06/2022, 14:00 Cabinet ,15/06/2022, 14:00 Yn Mynychu
29/06/2022, 13:00 Cabinet ,29/06/2022, 13:00 Yn Mynychu
13/07/2022, 13:00 Cabinet ,13/07/2022, 13:00 Yn Mynychu
27/07/2022, 13:00 Cabinet ,27/07/2022, 13:00 Yn Mynychu
07/09/2022, 13:00 Cabinet ,07/09/2022, 13:00 Yn Mynychu
26/09/2022, 14:00 Cabinet ,26/09/2022, 14:00 Yn Mynychu
05/10/2022, 13:00 Cabinet ,05/10/2022, 13:00 Yn Mynychu
27/06/2022, 09:30 Cabinet ar y Cyd Cytundeb Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,27/06/2022, 09:30 Disgwyliedig
27/06/2022, 10:00 Cabinet ar y Cyd Cytundeb Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,27/06/2022, 10:00 Disgwyliedig
25/07/2022, 09:30 Cabinet ar y Cyd Cytundeb Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,25/07/2022, 09:30 Disgwyliedig
26/09/2022, 09:30 Cabinet ar y Cyd Cytundeb Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,26/09/2022, 09:30 Disgwyliedig
15/06/2022, 15:00 Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon ,15/06/2022, 15:00 Yn Mynychu
19/05/2022, 17:30 Cyngor ,19/05/2022, 17:30 Yn Mynychu
19/07/2022, 17:00 Cyngor ,19/07/2022, 17:00 Yn Mynychu
29/09/2022, 17:00 Cyngor ,29/09/2022, 17:00 Yn Mynychu
04/10/2022, 17:00 Cyngor ,04/10/2022, 17:00 Yn Mynychu
15/06/2022, 15:00 Hysbysiad Penderfyniad y Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr ,15/06/2022, 15:00 Disgwyliedig
15/06/2022, 14:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,15/06/2022, 14:00 Disgwyliedig
29/06/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,29/06/2022, 13:00 Disgwyliedig
13/07/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,13/07/2022, 13:00 Disgwyliedig
27/07/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,27/07/2022, 13:00 Disgwyliedig
07/09/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,07/09/2022, 13:00 Disgwyliedig
26/09/2022, 14:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,26/09/2022, 14:00 Disgwyliedig
05/10/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,05/10/2022, 13:00 Disgwyliedig