Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Sean Morgan

Ystadegau mynychu Cynghorydd Sean Morgan
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   92%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Sean Morgan
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
05/04/2023, 13:00 Cabinet ,05/04/2023, 13:00 Yn Mynychu
19/04/2023, 13:00 Cabinet ,19/04/2023, 13:00 Disgwyliedig
14/06/2023, 13:00 Cabinet ,14/06/2023, 13:00 Yn Mynychu
28/06/2023, 13:00 Cabinet ,28/06/2023, 13:00 Yn Mynychu
12/07/2023, 13:00 Cabinet ,12/07/2023, 13:00 Yn Mynychu
26/07/2023, 13:00 Cabinet ,26/07/2023, 13:00 Yn Mynychu
20/09/2023, 13:00 Cabinet ,20/09/2023, 13:00 Yn Mynychu
22/05/2023, 09:30 Cabinet ar y Cyd Cytundeb Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,22/05/2023, 09:30 Disgwyliedig
05/06/2023, 09:30 Cabinet ar y Cyd Cytundeb Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,05/06/2023, 09:30 Disgwyliedig
31/07/2023, 09:30 Cabinet ar y Cyd Cytundeb Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd ,31/07/2023, 09:30 Disgwyliedig
28/06/2023, 13:30 Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon ,28/06/2023, 13:30 Disgwyliedig
19/04/2023, 17:00 Cyngor ,19/04/2023, 17:00 Disgwyliedig
11/05/2023, 17:30 Cyngor ,11/05/2023, 17:30 Yn Mynychu
23/05/2023, 17:00 Cyngor ,23/05/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
04/07/2023, 17:00 Cyngor ,04/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
28/06/2023, 13:30 Hysbysiad Penderfyniad y Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr ,28/06/2023, 13:30 Disgwyliedig
05/04/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,05/04/2023, 13:00 Disgwyliedig
19/04/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,19/04/2023, 13:00 Disgwyliedig
14/06/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,14/06/2023, 13:00 Disgwyliedig
28/06/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,28/06/2023, 13:00 Disgwyliedig
12/07/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,12/07/2023, 13:00 Disgwyliedig
26/07/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,26/07/2023, 13:00 Disgwyliedig
20/09/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,20/09/2023, 13:00 Yn Mynychu
06/04/2023, 11:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,06/04/2023, 11:00 Yn Mynychu
25/04/2023, 10:30 Pwyllgor Apwyntiadau ,25/04/2023, 10:30 Yn Mynychu
18/05/2023, 11:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,18/05/2023, 11:00 Yn Mynychu