Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Colin Gordon

Ystadegau mynychu Cynghorydd Colin Gordon
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Colin Gordon
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
28/06/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,28/06/2023, 17:00 Yn Mynychu
20/07/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,20/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
19/04/2023, 17:00 Cyngor ,19/04/2023, 17:00 Disgwyliedig
11/05/2023, 17:30 Cyngor ,11/05/2023, 17:30 Yn Mynychu
23/05/2023, 17:00 Cyngor ,23/05/2023, 17:00 Yn Mynychu
04/07/2023, 17:00 Cyngor ,04/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
03/04/2023, 18:00 Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol ,03/04/2023, 18:00 Disgwyliedig
24/07/2023, 18:00 Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol ,24/07/2023, 18:00 Disgwyliedig
08/06/2023, 12:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,08/06/2023, 12:30 Yn Mynychu
25/07/2023, 10:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,25/07/2023, 10:30 Yn Mynychu
15/06/2023, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,15/06/2023, 10:00 Yn Mynychu
14/09/2023, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,14/09/2023, 10:00 Yn Mynychu
15/05/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,15/05/2023, 17:30 Yn Mynychu
20/06/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,20/06/2023, 17:30 Yn Mynychu
12/09/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol ,12/09/2023, 17:30 Yn Mynychu
08/06/2023, 10:30 Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,08/06/2023, 10:30 Yn Mynychu
25/07/2023, 14:00 Pwyllgor Iawndal Pensiynau ,25/07/2023, 14:00 Yn Mynychu
31/07/2023, 14:00 Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,31/07/2023, 14:00 Disgwyliedig
31/07/2023, 15:00 Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,31/07/2023, 15:00 Yn Mynychu