Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Mrs Patricia Cook

Ystadegau mynychu Cynghorydd Mrs Patricia Cook
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   65%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   35%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Mrs Patricia Cook
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
28/06/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,28/06/2023, 17:00 Yn Mynychu
20/07/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,20/07/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
26/10/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,26/10/2023, 17:00 Yn Mynychu
04/07/2023, 17:00 Cyngor ,04/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
27/09/2023, 17:00 Cyngor ,27/09/2023, 17:00 Yn Mynychu
29/11/2023, 17:00 Cyngor ,29/11/2023, 17:00 Yn Mynychu
24/07/2023, 18:00 Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol ,24/07/2023, 18:00 Disgwyliedig
20/11/2023, 18:00 Is-bwyllgor Cyswllt â’r Cynghorau Cymunedol ,20/11/2023, 18:00 Yn Mynychu
25/07/2023, 10:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,25/07/2023, 10:30 Cafwyd Ymddiheuriad
30/11/2023, 12:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,30/11/2023, 12:30 Cafwyd Ymddiheuriad
15/06/2023, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,15/06/2023, 10:00 Yn Mynychu
12/09/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol ,12/09/2023, 17:30 Yn Mynychu
17/10/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol ,17/10/2023, 17:30 Yn Mynychu
28/11/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol ,28/11/2023, 17:30 Yn Mynychu
18/07/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio ,18/07/2023, 17:30 Cafwyd Ymddiheuriad
11/07/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol ,11/07/2023, 17:30 Yn Mynychu
30/11/2023, 10:30 Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,30/11/2023, 10:30 Yn Mynychu
11/07/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,11/07/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/09/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/09/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/11/2023, 10:00 Pwyllgor Safonau ,23/11/2023, 10:00 Yn Mynychu
31/07/2023, 14:00 Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,31/07/2023, 14:00 Disgwyliedig
31/07/2023, 15:00 Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,31/07/2023, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad