Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd James Emmanuel Fussell

Ystadegau mynychu Cynghorydd James Emmanuel Fussell
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   58%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   42%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd James Emmanuel Fussell
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
19/04/2023, 17:00 Cyngor ,19/04/2023, 17:00 Disgwyliedig
11/05/2023, 17:30 Cyngor ,11/05/2023, 17:30 Cafwyd Ymddiheuriad
23/05/2023, 17:00 Cyngor ,23/05/2023, 17:00 Yn Mynychu
04/07/2023, 17:00 Cyngor ,04/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
08/06/2023, 12:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,08/06/2023, 12:30 Cafwyd Ymddiheuriad
25/07/2023, 10:30 Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,25/07/2023, 10:30 Cafwyd Ymddiheuriad
12/04/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/04/2023, 17:00 Yn Mynychu
17/05/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/05/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
14/06/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/06/2023, 17:00 Yn Mynychu
09/07/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/07/2023, 17:00 Disgwyliedig
12/07/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
16/08/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/08/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/09/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/09/2023, 17:00 Yn Mynychu
08/06/2023, 10:30 Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,08/06/2023, 10:30 Yn Mynychu