Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ms Philippa Leonard

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ms Philippa Leonard
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ms Philippa Leonard
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
05/10/2022, 13:00 Cabinet ,05/10/2022, 13:00 Yn Mynychu
19/10/2022, 13:00 Cabinet ,19/10/2022, 13:00 Disgwyliedig
16/11/2022, 13:00 Cabinet ,16/11/2022, 13:00 Yn Mynychu
30/11/2022, 13:00 Cabinet ,30/11/2022, 13:00 Disgwyliedig
14/12/2022, 13:00 Cabinet ,14/12/2022, 13:00 Yn Mynychu
18/01/2023, 13:00 Cabinet ,18/01/2023, 13:00 Yn Mynychu
25/01/2023, 13:00 Cabinet ,25/01/2023, 13:00 Yn Mynychu
22/02/2023, 13:00 Cabinet ,22/02/2023, 13:00 Yn Mynychu
08/03/2023, 13:00 Cabinet ,08/03/2023, 13:00 Yn Mynychu
25/01/2023, 13:30 Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon ,25/01/2023, 13:30 Yn Mynychu
25/01/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,25/01/2023, 17:00 Yn Mynychu
29/09/2022, 17:00 Cyngor ,29/09/2022, 17:00 Yn Mynychu
04/10/2022, 17:00 Cyngor ,04/10/2022, 17:00 Yn Mynychu
24/11/2022, 17:00 Cyngor ,24/11/2022, 17:00 Yn Mynychu
17/01/2023, 17:00 Cyngor ,17/01/2023, 17:00 Yn Mynychu
23/02/2023, 17:00 Cyngor ,23/02/2023, 17:00 Yn Mynychu
15/03/2023, 17:00 Cyngor ,15/03/2023, 17:00 Yn Mynychu
02/03/2023, 17:00 Gweithgor Cangen Crymlyn - Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ,02/03/2023, 17:00 Yn Mynychu
25/01/2023, 13:30 Hysbysiad Penderfyniad y Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr ,25/01/2023, 13:30 Disgwyliedig
05/10/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,05/10/2022, 13:00 Disgwyliedig
19/10/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,19/10/2022, 13:00 Disgwyliedig
16/11/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,16/11/2022, 13:00 Disgwyliedig
30/11/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,30/11/2022, 13:00 Disgwyliedig
14/12/2022, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,14/12/2022, 13:00 Disgwyliedig
18/01/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,18/01/2023, 13:00 Disgwyliedig
25/01/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,25/01/2023, 13:00 Disgwyliedig
22/02/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,22/02/2023, 13:00 Disgwyliedig
08/03/2023, 13:00 Hysbysiadau Penderfyniadau Cabinet ,08/03/2023, 13:00 Disgwyliedig
17/01/2023, 10:30 Pwyllgor Cabinet Hawliau'r Tramwy ,17/01/2023, 10:30 Yn Mynychu