Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth

Ystadegau mynychu Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:29
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 26   90%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   10%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
13/05/2021, 17:00 Cyngor ,13/05/2021, 17:00 Yn bresennol
01/06/2021, 17:00 Cyngor ,01/06/2021, 17:00 Yn bresennol
13/07/2021, 17:00 Cyngor ,13/07/2021, 17:00 Yn bresennol
27/07/2021, 17:00 Cyngor ,27/07/2021, 17:00 Yn bresennol
05/10/2021, 17:00 Cyngor ,05/10/2021, 17:00 Yn bresennol
14/10/2021, 17:00 Cyngor ,14/10/2021, 17:00 Yn bresennol
16/09/2021, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,16/09/2021, 10:00 Yn bresennol
14/07/2021, 10:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
26/07/2021, 10:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,26/07/2021, 10:00 Yn bresennol
29/07/2021, 14:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,29/07/2021, 14:00 Yn bresennol
17/05/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,17/05/2021, 17:30 Yn bresennol
29/06/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,29/06/2021, 17:30 Yn bresennol
21/09/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,21/09/2021, 17:30 Yn bresennol
15/07/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,15/07/2021, 17:30 Disgwyliedig
25/05/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,25/05/2021, 17:30 Yn bresennol
23/06/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,23/06/2021, 17:30 Yn bresennol
28/09/2021, 17:30 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,28/09/2021, 17:30 Cafwyd Ymddiheuriad
19/05/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/05/2021, 17:00 Yn bresennol
16/06/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/06/2021, 17:00 Yn bresennol
14/07/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/07/2021, 17:00 Yn bresennol
11/08/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/08/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/09/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/09/2021, 17:00 Yn bresennol
13/10/2021, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/10/2021, 17:00 Yn bresennol
17/06/2021, 10:30 Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,17/06/2021, 10:30 Yn bresennol
23/09/2021, 10:30 Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,23/09/2021, 10:30 Yn bresennol
12/07/2021, 12:00 Pwyllgor Iawndal Pensiynau ,12/07/2021, 12:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/06/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/06/2021, 14:00 Yn bresennol
20/07/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,20/07/2021, 14:00 Yn bresennol
12/10/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/10/2021, 14:00 Yn bresennol
27/05/2021, 10:00 Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,27/05/2021, 10:00 Yn bresennol