Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth

Ystadegau mynychu Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   83%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   17%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
24/02/2022, 17:00 Cyngor ,24/02/2022, 17:00 Yn bresennol
16/03/2022, 17:00 Cyngor ,16/03/2022, 17:00 Yn bresennol
24/03/2022, 17:00 Cyngor ,24/03/2022, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/04/2022, 17:00 Cyngor ,12/04/2022, 17:00 Disgwyliedig
19/05/2022, 17:30 Cyngor ,19/05/2022, 17:30 Yn bresennol
19/07/2022, 17:00 Cyngor ,19/07/2022, 17:00 Yn bresennol
28/03/2022, 15:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Caerffili ,28/03/2022, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/07/2022, 15:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Caerffili ,06/07/2022, 15:00 Yn bresennol
28/03/2022, 15:30 Cynhelir Cynhadledd Sefydlog (Maes Llafur Cytûn) Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Caerffili (CYSCGM) ,28/03/2022, 15:30 Cafwyd Ymddiheuriad
23/02/2022, 14:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,23/02/2022, 14:00 Disgwyliedig
28/07/2022, 09:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,28/07/2022, 09:00 Yn bresennol
05/07/2022, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,05/07/2022, 17:30 Yn bresennol
21/07/2022, 17:30 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,21/07/2022, 17:30 Yn bresennol
22/02/2022, 17:30 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,22/02/2022, 17:30 Yn bresennol
12/07/2022, 17:30 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,12/07/2022, 17:30 Yn bresennol
09/03/2022, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/03/2022, 17:00 Yn bresennol
23/03/2022, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,23/03/2022, 17:00 Yn bresennol
13/04/2022, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/04/2022, 17:00 Yn bresennol
08/06/2022, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/06/2022, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/07/2022, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/07/2022, 17:00 Yn bresennol
10/08/2022, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,10/08/2022, 17:00 Yn bresennol
17/03/2022, 10:30 Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ,17/03/2022, 10:30 Yn bresennol
16/03/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,16/03/2022, 14:00 Yn bresennol
14/06/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,14/06/2022, 14:00 Yn bresennol
26/07/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,26/07/2022, 14:00 Disgwyliedig
25/03/2022, 10:00 Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,25/03/2022, 10:00 Yn bresennol