Y cyngor a democratiaeth > Yn bresennol

Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth

Ystadegau mynychu Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:28
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 25   89%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   11%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Y nifer o gyfarfodydd lle mynychodd y cynghorydd yn ei swyddogaeth fel aelod o'r pwyllgor hwnnw..
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Opsiynau ystadegau cyfarfod arall

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
28/06/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,28/06/2023, 17:00 Yn Mynychu
20/07/2023, 17:00 Cyd-bwyllgor Craffu ,20/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
19/04/2023, 17:00 Cyngor ,19/04/2023, 17:00 Disgwyliedig
11/05/2023, 17:30 Cyngor ,11/05/2023, 17:30 Yn Mynychu
23/05/2023, 17:00 Cyngor ,23/05/2023, 17:00 Yn Mynychu
04/07/2023, 17:00 Cyngor ,04/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
29/06/2023, 15:00 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Caerffili ,29/06/2023, 15:00 Yn Mynychu
06/07/2023, 10:00 Is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,06/07/2023, 10:00 Yn Mynychu
06/04/2023, 11:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,06/04/2023, 11:00 Yn Mynychu
25/04/2023, 10:30 Pwyllgor Apwyntiadau ,25/04/2023, 10:30 Yn Mynychu
18/05/2023, 11:00 Pwyllgor Apwyntiadau ,18/05/2023, 11:00 Yn Mynychu
27/07/2023, 09:30 Pwyllgor Apwyntiadau ,27/07/2023, 09:30 Yn Mynychu
15/05/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,15/05/2023, 17:30 Yn Mynychu
20/06/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg ,20/06/2023, 17:30 Cafwyd Ymddiheuriad
12/09/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol ,12/09/2023, 17:30 Yn Mynychu
27/04/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Partneriaethau ,27/04/2023, 17:30 Yn Mynychu
04/04/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,04/04/2023, 17:30 Yn Mynychu
27/06/2023, 17:30 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,27/06/2023, 17:30 Yn Mynychu
12/04/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/04/2023, 17:00 Yn Mynychu
17/05/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/05/2023, 17:00 Yn Mynychu
14/06/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/06/2023, 17:00 Yn Mynychu
12/07/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/07/2023, 17:00 Yn Mynychu
16/08/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/08/2023, 17:00 Yn Mynychu
13/09/2023, 17:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/09/2023, 17:00 Yn Mynychu
25/07/2023, 14:00 Pwyllgor Iawndal Pensiynau ,25/07/2023, 14:00 Yn Mynychu
18/04/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,18/04/2023, 14:00 Yn Mynychu
11/07/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,11/07/2023, 14:00 Yn Mynychu
12/09/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/09/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
31/07/2023, 14:00 Pwyllgor Tacsi a Chyffredinol ,31/07/2023, 14:00 Disgwyliedig
31/07/2023, 15:00 Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo ,31/07/2023, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad