Y cyngor a democratiaeth > Agenda item

Agenda item

Penderfynu ar Gais am Amrywio Trwydded Eiddo - Gwybodaeth Ychwanegol (Cais Is-bwyllgor).