Y cyngor a democratiaeth > Agenda item

Agenda item

Deddf Trwyddedu 2003 - Penderfynu Cais am Drwydded Safle.