Y cyngor a democratiaeth > Agenda item

Agenda item

Adolygiad o Ofynion y Cyngor o ran Trwyddedu Cerbydau Hacni (Tacsis) a Cherbydau Hurio Preifat, Gyrwyr a Gweithredwyr.