Y cyngor a democratiaeth > Agenda item

Agenda item

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 - Cais am Ganiatâd Masnachu ar y Stryd - CC Tasties, Lôn Glan-Yr-Afon, Pengam.