Y cyngor a democratiaeth > Agenda item

Agenda item

Penderfynu ar Gais am Drwydded Eiddo – Rhymney Garage, Victoria Road, Rhymni NP22 5NU.