Y cyngor a democratiaeth > Agenda item

Agenda item

Penderfynu Ar Gais Am Drwydded Eiddo - Gorsaf Wasanaethau Bargod, Gwerthonor Place, Gilfach, Bargod.