Y cyngor a democratiaeth > Cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Cyd-bwyllgor Craffu

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Cyd-bwyllgor Craffu.

Meetings

Gwybodaeth ynghylch Cyd-bwyllgor Craffu

Bydd y cydbwyllgor craffu hwn yn cyfarfod yn ôl yr angen i ystyried materion trawsbynciol sy'n effeithio ar wahanol feysydd gwasanaeth ac yn rhoi cyfle i holl aelodau'r pwyllgorau craffu perthnasol wneud sylwadau a chraffu lle bo hynny'n briodol.