Y cyngor a democratiaeth > Cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cymryd rhan mewn cyfarfodydd pwyllgorau craffu

 

Rhaid i Bwyllgorau Craffu wneud trefniadau i alluogi pobl sy'n byw neu'n gweithio yn ardal yr awdurdod lleol i gyflwyno sylwadau ar unrhyw fater sy'n cael ei drafod. Sgriwtini Cymryd Rhan