Y cyngor a democratiaeth > Cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd

Cymryd rhan mewn cyfarfodydd pwyllgorau craffu

 

Rhaid i Bwyllgorau Craffu wneud trefniadau i alluogi pobl sy'n byw neu'n gweithio yn ardal yr awdurdod lleol i gyflwyno sylwadau ar unrhyw fater sy'n cael ei drafod. Sgriwtini Cymryd Rhan