Y cyngor a democratiaeth > Cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau.

Meetings

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

Cymryd rhan mewn cyfarfodydd pwyllgorau craffu

 

Rhaid i Bwyllgorau Craffu wneud trefniadau i alluogi pobl sy'n byw neu'n gweithio yn ardal yr awdurdod lleol i gyflwyno sylwadau ar unrhyw fater sy'n cael ei drafod. https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Committees/Scrutiny-committees/Get-involved-in-scrutiny.aspx