Y cyngor a democratiaeth > Cyfarfodydd

Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu Partneriaethau.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Partneriaethau

 

Cymryd rhan mewn cyfarfodydd pwyllgorau craffu

 

Rhaid i Bwyllgorau Craffu wneud trefniadau i alluogi pobl sy'n byw neu'n gweithio yn ardal yr awdurdod lleol i gyflwyno sylwadau ar unrhyw fater sy'n cael ei drafod. https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Committees/Scrutiny-committees/Get-involved-in-scrutiny.aspx