Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Jones 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Councillors and Officers are reminded of their personal responsibility to declare any personal and/or prejudicial interest(s) in respect of any item of business on this agenda in accordance with the Local Government Act 2000, the Council’s Constitution and the Code of Conduct for both Councillors and Officers.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Arbennig Tai a’r Amgylchedd a gynhaliwyd ar 13eg Mawrth 2024. pdf icon PDF 157 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd. pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Gwaith Rheoli Erydu Yng Nghwrs Dŵr Nant Cylla – 21ain Chwefror 2024:

2.      Adroddiad Blynyddol Datgarboneiddio – Tachwedd 2023  - 21ain Chwefror 2024;

3.      Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw'r Awdurdod Cyfan (Mis 9) – 27ain Chwefror 2024;

4.      Y Diweddaraf ar Gronfeydd Wrth Gefn. – 27ain Chwefror 2024;

5.      Cynigion y Gyllideb ar gyfer 2024/25. – 27ain Chwefror 2024;

6.      Meini Prawf Dyrannu ar gyfer Meysydd Chwaraeon Artiffisial a Chanolfan Rhagoriaeth Chwaraeon Ystrad Mynach – 6ed Mawrth 2024;

7.      Archwiliad yr Asiantaeth Safonau Bwyd o Wasanaethau Gorfodi Cyfraith Bwyd Caerffili – 6ed Mawrth 2024.

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â andrea Jones, 01443 873575, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 25ain Mawrth 2024.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Cyflwyniad Cartrefi Caerffili.

8.

Polisi Adnewyddu ac Addasu Tai yn y Sector Preifat. pdf icon PDF 364 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2024/25. pdf icon PDF 360 KB

Dogfennau ychwanegol: