Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Jones 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Arbennig Tai a’r Amgylchedd a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd 2023. pdf icon PDF 145 KB

4.

Pwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd a gynhaliwyd ar 12fed Rhagfyr 2023. pdf icon PDF 172 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd. pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

1.      Taliadau Cyfrif Refeniw Tai – 2024/2025 – 13eg Rhagfyr 2023;

2.      Rhesymoli Swyddfeydd Tai - 13eg Rhagfyr 2023;

3.      Cyfundrefn Torri Gwair – 17eg Ionawr 2024;

4.      Penodi Dadansoddwyr Cyhoeddus ac Amaethyddol -   17eg Ionawr 2024;

5.      Diwygiadau i Awdurdodi Swyddogion yn Adran Diogelu'r Cyhoedd - 17eg Ionawr 2024;

6.      Strategaeth Wastraff Ddrafft - 17eg Ionawr 2024.

 

 

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â andrea Jones, 01443 8673575, erbyn 10.00am ar ddydd Llun, 12fed Chwefror 2024.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

8.

Canolfan Hamdden Pontllan-fraith. pdf icon PDF 373 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Meini Prawf Dyrannu ar gyfer Caeau Chwaraeon Artiffisial a Chanolfan Rhagoriaeth Chwaraeon Ystrad Mynach. pdf icon PDF 287 KB

10.

Archwiliad yr Asiantaeth Safonau Bwyd o Wasanaethau Gorfodi Cyfraith Bwyd Caerffili pdf icon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol: