Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Jones 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Councillors and Officers are reminded of their personal responsibility to declare any personal and/or prejudicial interest(s) in respect of any item of business on this agenda in accordance with the Local Government Act 2000, the Council’s Constitution and the Code of Conduct for both Councillors and Officers.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd a gynhaliwyd ar 31ain Hydref 2023. pdf icon PDF 152 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd. pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Canolfan Hamdden Pontllan-fraith – 15fed Tachwedd 2023;

2.      Gweithredu Strategaeth Chwaraeon a Hamdden Egnïol (SARS) – 15fed Tachwedd 2023;

3.      Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga a Chanolfan Hamdden Rhisga – Darpariaeth Cae Pob Tywydd Newydd – 15fed Tachwedd 2023;

4.      Adroddiad Blynyddol ar Gwynion Corfforaethol a ddaeth i law ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023 – 15fed Tachwedd 2023;

5.      Cynllun Corfforaethol (gan Gynnwys Amcanion Llesiant) 2023-2028. – 15fed Tachwedd 2023.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Andrea Jones, 01443 864420, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 11eg rhagfyr 2023.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Cyfundrefnau Torri Glaswellt. pdf icon PDF 326 KB

8.

Adroddiad Blynyddol Datgarboneiddio Tachwedd 2023. pdf icon PDF 377 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad ar Hwb Hamdden a Lles Caerffili.

10.

Canolfan Hamdden Pontllan-fraith. pdf icon PDF 298 KB

Dogfennau ychwanegol: