Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Jones 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Councillors and Officers are reminded of their personal responsibility to declare any personal and/or prejudicial interest(s) in respect of any item of business on this agenda in accordance with the Local Government Act 2000, the Council’s Constitution and the Code of Conduct for both Councillors and Officers.

3.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

4.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd. pdf icon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

1.    Maes Parcio Tŷ'r Llys, Coed Duon – Amrywio Taliadau Parcio – 12fed Gorfennaf 2023;

2.    Cyfnewidfa Caerffili Cyllido – 12fed Gorennaf 2023;

3.    Gwaith Mwynau ac Adfer Arfaethedig yn Nhomenni Bedwas – Ymestyn Cytundeb Cyfyngedig – 12fed Gorfennaf 2023;

4.    Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Terfynau Cyflymder 2023 – 26ain Gorffennaf 2023;

5.    Map Llwybr i Hysbysu Ein Strategaeth Adnoddau a Gwastraff – 26ain Gorfennaf 2023;

6.    Covid 19, Fframwaith Adfer Economaidd - Adroddiad Monitro – 26ain Gorfennaf 2023.

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Andrea Jones, 01443 864221, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 18fed Medi 2023.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

6.

Ailddatblygu Hen Safle Ysgol Gyfun Oakdale Gan Cartrefi Caerfili. pdf icon PDF 209 KB

7.

Cartrefi Caerffili – Ailddatblygu Tŷ Darran pdf icon PDF 279 KB