Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ar 25ain Gorffennaf 2023. pdf icon PDF 121 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol:-

4.

Ceisiadau a dderbyniwyd y tu allan i'r meini prawf cyffredinol ar gyfer Gronfa Grantiau i'r Sector Gwirfoddol a chan unigolion eithriadol mewn perthynas â Chronfa Deddf yr Eglwys yng Nghymru. pdf icon PDF 211 KB

Dogfennau ychwanegol: